โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ (กพสจ.)

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ (กพสจ.) ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนางวาสนา ธีรนิติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ และนางอรทัย จันทร์ผ่อง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ในการนี้ นายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน มาพบปะและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้กับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ โรงแรม Breeze Hill Resort ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)