รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.30 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563 ให้กับผู้บริหาร นักวิชาการ พัฒนากร โดยมีนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ณ โรงแรม Breeze Hill Resort ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)