มอบไออุ่นให้น้องบนภู (เข็กน้อย)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในกิจกรรม “มอบไออุ่นให้น้องบนภู (เข็กน้อย)” โดยมีนายอุทัย ทองเดช ผู้อำนวยการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน, นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์, หัวหน้ากลุ่มงานฯ, คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคเหนือ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ตลาดประชารัฐเชิงภูมิวัฒนธรรมม้ง “บ้านเข็กน้อย” หมู่ที่ 4 ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)