มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2562

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2562 พร้อมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้แก่หมู่บ้านและชุมชน โดยมี นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัย อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)