ประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/2562

📣📣เพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน🎉🎉

การประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 10/2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคาร 2)

(Visited 1 times, 1 visits today)