ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2562

📣📣เพชรบูรณ์ เมืองมะขามหวาน🎉🎉

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม 2562 จังหวัดเพชรบูรณ์ และรับมอบโล่รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเกณฑ์ประเมินผล โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ ณ ห้องเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2

(Visited 1 times, 1 visits today)