สอบข้อเท็จจริงกรณีการทำธุรกรรมทางการออมเงินสัจจะ

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2019🎉🎉

สอบข้อเท็จจริงกรณีการทำธุรกรรมทางการออมเงินสัจจะ

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนางอรทัย จันทร์ผ่อง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นายสามิตร์ เครือคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีการทำธุรกรรมทางการออมเงินสัจจะบ้านลำนารวย หมู่ที่ 8 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี ณ ศาลาประชาคมบ้านลำนารวย หมู่ที่ 8 ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)