สนับสนุนการดำเนินงานระบบสารสนเทศ สพอ.น้ำหนาว

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2019🎉🎉

สนับสนุนการดำเนินงานระบบสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางกฤษณา อธิบดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยนางวัชรานุช พระบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานระบบสารสนเทศของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว ณ ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำหนาว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)