จัดรายการวิทยุ “บอกกล่าวเล่าขานงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์”

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2019🎉🎉

จัดรายการวิทยุ “บอกกล่าวเล่าขานงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์”

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสามิตร์  เครือคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน จัดรายการวิทยุ “บอกกล่าวเล่าขานงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ ทาง FM 102.75 MHz ทุกวันอังคาร เวลา 10.00 – 11.00 น.  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)