โครงการวันสตรีไทย พลังสตรีเพชรบูรณ์ร้อยดวงใจ แต่งกายผ้าไทยพื้นถิ่น สดุดีพระแม่ไทย

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2019🎉🎉

โครงการวันสตรีไทย พลังสตรีเพชรบูรณ์ร้อยดวงใจ แต่งกายผ้าไทยพื้นถิ่น สดุดีพระแม่ไทย

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันสตรีไทย พลังสตรีเพชรบูรณ์ร้อยดวงใจ แต่งกายผ้าไทยพื้นถิ่น สดุดีพระแม่ไทย โดยมีนางวาสนา ธีรนิติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)