ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับไตรมาส ครั้งที่ 2/2562

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2019🎉🎉

ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 17-18

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมขนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มฯ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับไตรมาส ครั้งที่ 2/2562 เขตตรวจราชการที่ 17-18 ระหว่าง 22-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 1 times, 1 visits today)