ประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข 2019🎉🎉

ประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด (นตผ.จังหวัด) จังหวัดเพชรบูรณ์

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด (นตผ.จังหวัด) จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะอนุกรรมการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)