ประชุมยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข🎉🎉

ประชุมคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 สำนักงานพัฒนาชุมจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี หมู่ใหญ่ นักวิชากาาพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องเมืองราด โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)