ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข🎉🎉

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ พุทธหะ นักวิชาการพัฒนาขุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมนำเสนอผลการสนับสนุนการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปี 2562 ตามภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)