ข้อมูล จปฐ. กชช. ๒ ค

1.รายงานคุณภาพชีวิตฯ2561

2.QR Code เอกสารรูปเล่มบริการของเรา ไฟล์นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์

3.ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ.ปี61

4.ความรู้คอมพิวเตอร์ให้เกิดประสิทธืภาพสูง

5.คู่มือการติดตั้งโปรแกรมไวรัสESET-Endpoint-v.-6

6.จ.เพชรบูรณ์.กำหนดเวิร์กกรุ๊ปคอมพิวเตอร์

(Visited 1 times, 1 visits today)