โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.หล่มเก่า

📣📣เพชรบูรณ์คูณสุข 2020🎊🎊

โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ โครงการกลุ่มแม่บ้านเกษตรทฤษฎีใหม่ (แปรรูปขิง) ม.1   ต.นาซำ อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางวาสนา ธีรนิติ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางสาวพิไลพร พึ่งไพฑูรย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และนางสาวพรอนงค์ อยู่สุข นักจัดการงานทั่วไป กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีสื่อประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนครอบคลุมทั้งจังหวัด สตรีในจังหวัดสามารถเข้าถึงการสนับสนุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมากขึ้น และมีสื่อเผยแพร่การดำเนินงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี โดยมีประธานกลุ่ม และสมาชิก เป็นผู้ให้ข้อมูลและถ่ายทอดผลการดำเนินงานของกลุ่ม

(Visited 1 times, 1 visits today)