คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ และสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ปี 2563

📣📣เพชรบูรณ์คูณสุข 2020🎊🎊

จังหวัดเพชรบูรณ์ คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นฯ และสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ปี 2563

วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสามิตร์ เครือคำ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต และสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ดำเนินการคัดเลือกการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ปี ๒๕๖3 และการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563 เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดประกวดหมู่บ้านสารสนเทศฯ และสารสนเทศตำบลต้นแบบฯ ระดับเขตตรวจราชการ ในการนี้มีตัวแทนของอำเภอมานำเสนอทั้งหมด 11 อำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)