ทำบุญตักบาตรและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหา 62

📣📣เพชรบูรณ์ คูณ สุข🎉🎉

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00 น. และเวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นางวัชรานุช พระบาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และน.ส.สุภาวดี หมู่ใหญ่ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ณ พุทธอุทยานเพชรบุระ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ และหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามลำดับ

(Visited 1 times, 1 visits today)