ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานส่งเสริมฯ เพชรบูรณ์ ประชุมทีมนักวิชาการ

กลุ่มงานส่งเสริมฯ เพชรบูรณ์ ประชุมทีมนักวิชาการ

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายคนอง ส่งช่วย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมทีมนักวิชาการกลุ่มงานฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ติดตามการดำเนินงาน และวางแผนงานไตรมาส 3-4 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)