ข่าวประชาสัมพันธ์

เพชรบูรณ์ ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562

เพชรบูรณ์ ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 1-2) และมอบนโยบายการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน โดยมีนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวต้อนรับ ณ ห้องลักษมี โรงแรมบูรพา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)