ข่าวประชาสัมพันธ์

เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน พัสดุ งานบริหารบุคคลและงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพชรบูรณ์ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน พัสดุ งานบริหารบุคคลและงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายทวีสันต์ สุขเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ด้านการเงิน พัสดุ งานบริหารบุคคลและงานการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

(Visited 1 times, 1 visits today)