.

.

.

.

ประดิษฐ หลวงจอก

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 ธันวาคม 2561 / 17.08 น.

เพชรบูรณ์ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนากลุ่มอาชีพ/สัมมาชีพสู่ผู้ประกอบการชุมชน (Community Enterpreneur : CE)

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายโชคชัย  แก้วป่อ [...]

ดาวน์โหลด

ลิงค์แบนเนอร์