เกี่ยวกับหน่วยงาน

สรสาสน์ สีเพ็ง

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ